JSAE

Journal of Sustainable Agriculture and the Environment

R. O. Mejeha, Editor-in-Chief
V. C. Eze, Editor
Published by
Michael Okpara University of Agriculture, Umudike

JOURNAL OF SUSTAINABLE AGRICULTURE AND THE ENVIRONMENT

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 16, No 1 (2015): Journal of Sustainable Agriculture and the Environment

Table of Contents

SUSTAINABLE AGRICULTURE AND THE ENVIRONMENT

I. R. Igwe
I R Igwe
H O Okudu
H O Okudu, U V Asumugha
A U Akpan, V E Osodeke
E A Adesemuyi, B S Ewulo, S O Ojeniyi
E C Nzegbule, K O Harold
N C Onwusiribe, J A Mbanasor, P O Nto
C K Igwe
U. Akpabio, O. Uzuegbu, M. U. Ememe, O. Onyebule
F. N. Onumadu, M. U. Anukam, S. E. Ogbe
K. C. Obike, C. K. Osondu
P. O. Ukegbu, A. C. Uwaegbute, C. Q. Onyedinma
C. K. Osondu, K. C. Obike
JSAE Vol. 16 No 1
L. A. Ngongeh, A. Onyeabor, P. O. Nwiyi
E. I. Okonkwo, M. E. Nsor
V. E. Osodeke, M. I. Onwuka
C. Okonkwo