Journal of Sustainable Education (JSE) is a bi-annual international journal which publishes results of original research and special reviews in the fields of Agriculture, Forestry, Fisheries, Food Science and Technology, Home Economics, Agricultural Engineering, Veterinary Medicine, Environment and related sciences. 

Vol 1 No 1 (2015): Journal of Sustainable Education

NAMES OF REVIEWERS FOR JSE VOLUME 1, NUMBER 1

 1. P. C. Agommuo                                       MOUAU
 2. M. N. Modebelu                                      MOUAU
 3. A. O. Ovuta                                              MOUAU
 4. L. O. Eya                                                   MOUAU
 5. A. N Duvie                                                MOUAU
 6. N. A. Umezulike                                      MOUAU
 7. I. O. Inekwe                                             MOUAU
 8. V. C. Onyekwelu                                     MOUAU
 9. N. Ibiam                                                   MOUAU
 10. A. O. Madu                                               MOUAU
 11. S. I. Woko                                                 MOUAU
 12. C.U.U.U. Kadurumba                             MOUAU
 13. C. I. Ugboaja                                           MOUAU
 14. A. N. Akanwa                                          MOUAU
 15. O. P. Obi                                                  MOUAU
 16. U. P. N. Amadi                                        MOUAU
 17. V. E. Onwe                                               MOUAU
 18. S. Agu                                                       MOUAU

Published: 2018-09-27

View All Issues